WYCIECIE PLATA PLUCA (LOBECTOMIA)

WYCIĘCIE PŁATA PŁUCA (LOBECTOMIA). Klatkę piersiową otwieramy podobnie jak w operacji wycięcia płuca, po czym odsłaniamy i podwiązujemy jak najszybciej oskrzele płata oraz przecinamy osobno odpowiednią tętnicę i żyłę, którą lepiej odsłonić wewnątrzosierdziowo. Kikut oskrzela płata zaopatrujemy w podobny sposób jak kikut po przecięciu oskrzela głównego, aczkolwiek pokrycie go tkanką śródpiersia nie zawsze jest możliwe; należy natomiast dążyć w każdym przypadku do pokrycia kikuta opłucną. [podobne: olx maltańczyk, rak prostaty przerzuty do kości rokowania, olx chihuahua ]

Powiązane tematy z artykułem: olx chihuahua olx maltańczyk rak prostaty przerzuty do kości rokowania