Wielu chirurgów, jak Brunner, wycina z oplucnej sródpiersia duzy plat, który naszywa na kikut

Wielu chirurgów, jak Brunner, wycina z opłucnej śródpiersia duży płat, który naszywa na kikut; ubytek opłucnej należy zaszyć. Belsey poleca bardzo proste postępowanie, które zdaniem Bracka jest prawdopodobnie najprostszym i najlepszym sposobem szwu, mianowicie zamknięcie oskrzela szwami z drutu. Brock wymienia następujące błędy techniki zaopatrzenia kikuta oskrzela: 1) pozostawienie zbyt długiego kikuta, 2) wystawanie brzegu lub kąta kikuta, 3) zamknięcie szwem wielopiętrowym, 4) wysterczanie kikuta ponad poziom śródpiersia, 5) niepokrycie kikuta opłucną lub powięzią, 6) pozostawienie w obrębie kikuta ślepego uchyłka zawierającego materiał zakaźny, tak iż zaszyty koniec pływa w ropie. [podobne: rak prostaty przerzuty do kości rokowania, tran norweski dla dzieci, metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs ]

Powiązane tematy z artykułem: metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs rak prostaty przerzuty do kości rokowania tran norweski dla dzieci