Wczesne i na żądanie żywienie tubą Nasoenteric w ostrym zapaleniu trzustki AD 2

Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem. Dorośli z pierwszym epizodem ostrego zapalenia trzustki, którzy byli w grupie wysokiego ryzyka powikłań (tj. Pacjenci, u których wystąpiło ciężkie zapalenie trzustki) kwalifikowali się do randomizacji. Pacjentów uznano za pacjentów z dużym ryzykiem powikłań, jeśli w ciągu 24 godzin od prezentacji w oddziale ratunkowym ocena ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia (APACHE) II34 wyniosła 8 lub więcej (w skali od 0 do 71, z wyższymi wynikami wskazujące na poważniejszą chorobę), jeśli wynik Imrie lub zmodyfikowanego Glasgow 35 wynosił 3 lub więcej (w skali od 0 do 8, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę), lub jeśli poziom białka C-reaktywnego w surowicy był wyższy niż 150 mg na Literatura.36 Te oceny przewidują rozwój powikłań w przebiegu choroby. Zapalenie trzustki rozpoznawano, gdy występowały co najmniej dwie z trzech następujących cech: typowy ból brzucha, poziom lipazy w surowicy lub poziom amylazy ponad 3-krotnie przekraczający górną granicę prawidłowego zakresu lub charakterystyczne wyniki w obrazowaniu przekrojowym jamy brzusznej . Kryteria wykluczenia podano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Projekt badania i nadzór
Badanie PYTHON było wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem nadrzędności przeprowadzonym w sześciu uniwersyteckich centrach medycznych i 13 dużych szpitalach klinicznych Holenderskiej Grupy Badawczej Pancreatitis. Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do karmienia przez zgłębnik nosowo-nosowy inicjowani w ciągu 24 godzin po randomizacji (grupa wczesna) lub do diety doustnej rozpoczynającej się od 72 godzin (grupa na żądanie). Randomizacja została przeprowadzona centralnie przez koordynatora badania przy użyciu systemu opartego na sieci Web, który wykorzystywał losową blokadę z zablokowaną, zmienną wielkością bloku. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z ośrodkiem leczenia i punktacją w skali APACHE II z dychotomią (<13 vs. .13); ten ostatni czynnik stratyfikacji zastosowano, ponieważ pacjenci z wynikiem 13 lub wyższym APACHE II są obarczeni zwiększonym ryzykiem poważnej infekcji.
Wszyscy pacjenci lub ich przedstawiciele prawni wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Protokół badania został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą Uniwersytetu Medycznego w Utrechcie oraz przez wszystkie ośrodki uczestniczące. Wszyscy autorzy zapewniają prawdziwość i kompletność analiz danych i danych. Sponsorzy nie brali udziału w projektowaniu lub prowadzeniu badania lub w przygotowaniu manuskryptu lub decyzji o przekazaniu go do publikacji.
Procedury badania
Pacjentów poddano randomizacji w ciągu 24 godzin od prezentacji na oddziale ratunkowym. Osoby przeznaczone do wczesnego karmienia nosowo-jelitowego otrzymały rurkę do karmienia nosowo-nosowego tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 24 godziny po randomizacji
[więcej w: druskienniki sanatorium, olx chihuahua, dorośli z zespołem aspergera ]

Powiązane tematy z artykułem: dorośli z zespołem aspergera druskienniki sanatorium olx chihuahua