Walidacja opartej na algorytmach definicji odpornosci na leczenie u pacjentów ze schizofrenia

Prowadzone na szeroką skalę badania farmakoepidemiologiczne dotyczące oporności na leczenie opierają się na dokładnej identyfikacji osób ze schizofrenią odporną na leczenie (TRS) na podstawie danych, które można uzyskać z rejestrów administracyjnych. Zwykle jest to związane z obsługą wytycznych dotyczących leczenia klinicznego przy użyciu informacji na temat recepty i przyjmowania pacjentów w szpitalu. Zbadaliśmy dokładność opartej na algorytmach definicji TRS opartej na przepisywaniu klozapiny i / lub spełniających kryteria oparte na algorytmie dla klozapiny w stosunku do standardowej złotej definicji przy użyciu notatek przypadku. Potwierdziliśmy dodatkowo definicję w całości opartą na recepcie na klozapinę. 139 pacjentów ze schizofrenią w wieku 18-65 lat obserwowano przez średnio 5 lat po pierwszej prezentacji w ośrodkach psychiatrycznych w południowym Londynie w Wielkiej Brytanii. Dokładność diagnostyczną pomiaru opartego na a lgorytmie względem standardu złota mierzono czułością, swoistością, dodatnią wartością predykcyjną (PPV) i ujemną wartością predykcyjną (NPV). Łącznie 45 (32,4%) pacjentów ze schizofrenią spełniało kryteria standardowej złotej definicji TRS; zastosowanie definicji opartej na algorytmie do tej samej kohorty doprowadziło do 44 (31,7%) pacjentów spełniających kryteria dla TRS z czułością, swoistością, PPV i NPV odpowiednio 62,2%, 83,0%, 63,6% i 82,1%. Definicja oparta na życiowej recepcie na klozapinę miała czułość, swoistość, PPV i NPV odpowiednio 40,0%, 94,7%, 78,3% i 76,7%. Chociaż doskonałej definicji TRS nie można wyprowadzić z dostępnych rejestrów recepcyjnych i szpitalnych, wyniki te wskazują, że naukowcy mogą z przekonaniem wykorzystywać rejestry do identyfikacji osób z TRS w zakresie badań i praktyk klinicznych. [hasła pokrewne: druskienniki sanatorium, dentysta na warszawskiej gdańsk, metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk druskienniki sanatorium metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs