Reforma Medicaid i National Health Reform

Zdefiniowany przez historię zarówno osiągnięć, jak i kontrowersji, Medicaid ponownie stał się centralnym punktem debaty na temat polityki zdrowotnej USA, tym razem jako klucz do reformy krajowej służby zdrowia. Od momentu powstania Medicaid był wielokrotnie wzywany, aby zrekompensować niedociągnięcia rynkowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, który wyklucza osoby ubogie i chore. Niezależnie od tego, czy celem było ubezpieczenie ubogich dzieci i kobiet w ciąży, umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcia integracji społecznej, leczenie nieubezpieczonych kobiet z powodu raka piersi lub szyjki macicy lub zrekompensowanie niedociągnięć Medicare w zapewnianiu opieki osobom w podeszłym wieku, Medicaid był remedium zarówno wybór, jak i konieczność. Finansowane wspólnie przez federalne i stanowe rządy, Medicaid wyrosło na najpotężniejszego ze wszystkich amerykańskich ubezpieczycieli zdrowotnych, obejmując prawie 60 milionów ludzi w 2005 r., Przy średniej składce federalnej w wysokości 57% kosztów pomocy medycznej państw.1 Chociaż federalne finansowanie Medicaid jest olbrzymie , stwierdza nieustannie walka finansowo, ponieważ rosnące koszty opieki zdrowotnej znacznie przewyższają ich wzrost gospodarczy. Problemy pogłębiły się w czasie obecnej recesji, biorąc pod uwagę zarówno malejące przychody, jak i wzrost rekrutacji2. Mimo to wiele państw dążyło do rozszerzenia zasięgu Medicaid i skorzystało z ekonomicznych efektów stymulacyjnych wynikających z przepływu funduszy Medicaid do systemu opieki zdrowotnej i lokalne gospodarki społeczności zaniedbanych medycznie.
Chociaż Medicaid był nieustannie przeprojektowywany w odpowiedzi na potrzeby, jeden kluczowy element pozostaje nieobecny: zasięg wszystkich biednych, nieeleganckich dorosłych. Federalna polityka Medicaid zawiera ostre ograniczenia dotyczące zasięgu dla dorosłych ze względu na pierwotne dostosowanie programu do federalnej polityki pieniężnej, która historycznie dotyczyła tylko niektórych rodzajów osób ubogich. Poza specjalnymi projektami demonstracyjnymi, żadne fundusze federalne nie są dostępne, aby pomóc państwom finansować opiekę medyczną dla ubogich, nieeleganckich dorosłych, chyba że są w ciąży, niepełnosprawne lub rodzice lub opiekunowie nieletnich dzieci.
Progi dochodowe dla pracujących rodziców (wyrażone jako odsetek federalnego poziomu ubóstwa) dla programów opieki medycznej w każdym państwie. Dane pochodzą z Fundacji Rodziny Kaiser.
Ponadto Medicaid nie ma jednolitej definicji ubóstwa dla dorosłych. W przypadku dzieci i kobiet w ciąży program ustanawia poziom kwalifikowalności dochodów krajowych w wysokości 133% federalnego poziomu ubóstwa. Nie ma podobnego piętra dla innych dorosłych; w związku z tym próg kwalifikowalności dochodów dla osób dorosłych, które należą do istniejących kategorii pokrycia, może wynosić zaledwie 17% federalnego poziomu ubóstwa dla pracujących rodziców (Arkansas, 2009) (patrz mapa).
Efektem limitów zasięgu Medicaid dla dorosłych jest proporcja biednych, nieeleganckich dorosłych, którzy są nieubezpieczeni: w 2007 roku ponad 45% było nieubezpieczonych, a tylko 15% miało ubezpieczenie pracodawcy. W okresie od 2006 do 2007 r. Medicaid osiągnął jedynie 27,7% ubogich osób dorosłych
Leczenie Medicaid w ramach Domowej i Senackiej reformy opieki zdrowotnej. Teraz Kongres, z aktywnym wsparciem Białego Domu, jest gotowy do wyeliminowania tych ograniczeń i fundamentalnej transformacji programu
[hasła pokrewne: przedwczesny wytrysk leczenie warszawa, kuzynka brzozy, dentysta na warszawskiej gdańsk ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk kuzynka brzozy przedwczesny wytrysk leczenie warszawa