Priony w moczu pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba AD 8

Pokazano wyniki uzyskane po trzech lub czterech rundach PMCA. Kontrolne próbki uzyskane od pacjentów z chorobą Alzheimera (AD), pacjentów z chorobą Parkinsona (PD) i osób zdrowych były prowadzone jednocześnie. Gwiazdki wskazują słabe sygnały z niekompletnego trawienia PrPC. Tabela 2. Tabela 2. Szacowana czułość, swoistość i wartość predykcyjna PMCA dla wykrywania PrPSc w moczu pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Podobne wyniki otrzymano dla pozostałych analizowanych próbek (Figura 3A). Rzeczywiście, pozytywny sygnał dla PrPSc wykryto zarówno w frakcji supernatantu, jak i frakcji gruzu dla 13 z 14 próbek moczu uzyskanych od pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba (Tabela 1). W żadnej z pozostałych analizowanych próbek nie wykryto sygnału, co wskazuje, że za pomocą tej techniki PrPSc można wykryć wyłącznie w moczu pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba. PMCA umożliwia wykrywanie PrPSc u pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba o szacowanej czułości 93% i szacowanej swoistości 100%, a dodatnie i ujemne wartości predykcyjne są bliskie 100% (Tabela 2). Aby zbadać, czy większe próbki moczu z różnych grup kontrolnych mogą być pozytywne, przeprowadziliśmy eksperyment z użyciem próbek 10 ml moczu uzyskanych od 10 pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, 10 pacjentów z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi i 10 osób zdrowych. Próbki przetwarzano jak opisano powyżej, a cały materiał uzyskany z 10 ml moczu stosowano do oznaczeń PMCA. Jak pokazano na fig. 3B, w żadnej z tych próbek nie wykryto sygnału.
Po trawieniu proteinazą K elektroforetyczna charakterystyka PrPSc w moczu była taka sama u wszystkich pacjentów z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba, niezależnie od ich kraju pochodzenia, i odpowiadała typowym cechom elektroforetycznym wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (tj. mobilność typu 2B z przewagą diglkozylowanej izoformy) (Figura 3A). Wszystkie testy powtórzono dwukrotnie i nigdy nie wykryliśmy fałszywie dodatniego wyniku w żadnej z 224 próbek pobranych od pacjentów z innymi chorobami lub zdrowymi kontrolami. Aby zbadać, czy PrPSc jest wykrywalny w moczu pacjentów z odmienną chorobą Creutzfeldta-Jakoba w różnym czasie w fazie klinicznej choroby, mocz uzyskano w dwóch różnych czasach od jednego pacjenta z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD, pacjent 2 w Rycina 3A oraz w tabeli S1 w dodatkowym dodatku) analizowano za pomocą PMCA. Jak pokazano na rysunku 3C, dwie próbki od tego pacjenta, zebrane 117 dni od siebie, były zarówno dodatnie dla PrPSc, z podobnymi cechami
[hasła pokrewne: allegro soczewki, olx orneta, znieczulenie u dentysty a karmienie piersią ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro soczewki olx orneta znieczulenie u dentysty a karmienie piersią