Priony w moczu pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba AD 2

Po ekspozycji na czynnik zakaźny priony stopniowo replikują się w ciele gospodarza, a wraz z rozwojem objawów klinicznych, duże ilości PrPSc zgromadziły się w ośrodkowym układzie nerwowym. Chociaż choroba jest w większości ograniczona do ośrodkowego układu nerwowego, niewielkie ilości PrPSc występują w wielu tkankach i płynach ustrojowych nawet we wczesnych okresach przedobjawowych choroby.1,4,5 Powszechnie przyjmuje się, że bydlęca gąbczasta encefalopatia została przeniesiona na ludzi, powodując nową chorobę, określaną jako odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba.6-8 Chociaż liczba pacjentów z tą chorobą jest dość mała (228 przypadków zgłoszonych w tym piśmie), to nie jest jasne, ile osób może przenosić materiał zakaźny z powodu stanu przedklinicznego lub subklinicznego. Niedawne badanie retrospektywne zarchiwizowanych chirurgicznie wyciętych wyrostków w Wielkiej Brytanii oszacowało, że częstość występowania bezobjawowej odmiany zakażenia Creutzfeldta-Jakoba w populacji Wielkiej Brytanii wynosiła w przybliżeniu przypadek na 2000 osób; to sugeruje, że około 30 000 osób w Wielkiej Brytanii może być nosicielami potencjalnie zakaźnych odmian próchnicy Creutzfeldta-Jakoba.9 Potencjalne istnienie dużej liczby nosicieli stwarza możliwość horyzontalnego przeniesienia wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba z człowieka na człowieka, kurs, który już doprowadził do setek zgonów w innych pasażowalnych gąbczastych encefalopatiach.10. Badania na modelach zwierzęcych wykazały, że gąbczaste zakażenie encefalopatią u bydła często powoduje stany subkliniczne lub nosicielskie, które w wyniku wtórnej transmisji mogą wytworzyć pełną chorobę w znacznie sposób efektywny.11-13 Ten scenariusz jest problemem, ponieważ przypadki wariantowej choroby Creutzfeldta-Jakoba zostały powiązane z transfuzją krwi pobranej przez zakażone osoby w stadium przedklinicznym choroby.
Testy nieinwazyjne, które mogą wykrywać priony w próbkach płynów ustrojowych o wysokiej czułości i swoistości, mogą być przydatne do oszacowania rozpowszechnienia wariantowej infekcji prionem Creutzfeldta-Jakoba, zmniejszając ryzyko przenoszenia jatrogennego i ułatwiając profilaktyczne leczenie choroby. Jedną z najbardziej obiecujących technik detekcji PrPSc o wysokiej czułości jest test cyklicznej amplifikacji białek (PMCA), który naśladuje in vitro proces replikacji prionów występujący podczas patogenezy choroby prionowej.17 PMCA jest cyklicznym procesem, który może wykryć odpowiednik pojedynczej oligomerycznej cząstki PrPSc.18 Ten wysoki poziom czułości pozwolił na wykrycie PrPSc we krwi i moczu eksperymentalnie zakażonych zwierząt zarówno w stadium objawowym 1,9, jak i przedobjawowym 21 stadiami choroby
[podobne: dorośli z zespołem aspergera, przedwczesny wytrysk leczenie warszawa, mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: dorośli z zespołem aspergera mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania przedwczesny wytrysk leczenie warszawa