Perlak prawdziwy ucha srodkowego

Pamiętać jednak należy o tym, że jeśli w przebiegu przewlekłego zapalenia ropnego ucha środkowego stwierdzamy w przewodzie słuchowym obok polipa ziarninę albo też tylko samą ziarninę, która podczas dotknięcia zgłębnikiem łatwo i obficie krwawi, to nasuwać się nam powinno przypuszczenie, że obok ropnego zapalenia możemy mieć do czynienia z nowotworem złośliwym, przede wszystkim rakiem. Obowiązkiem naszym jest wówczas zbadać ziarninę drobnowidowo. W uchu środkowym może rozwinąć się pellak prawdziwy (cbolesteatoma uerum), guz łagodny pochodzenia nabłonkowego. Perlak prawdziwy ucha środkowego należy do rzadkości i za taki przyjęty może być wówczas, kiedy nie poprzedzało go ani mu nie towarzyszy ropienie . Odróżnienie perlaka prawdziwego od perlaka rzekomego i pod względem klinicznym nie jest łatwe, a pod względem histopatologicznym prawie niemożliwe, Bowiem tzw. Pellak rzekomy powstały z wrastającego naskórka przewodu słuchowego do jamy bębenkowej lub też powstały wskutek metapiazji nabłonka pokrywającego wyściółkę jamy bębenkowej niczym się nie różni w zasadzie od perlaka prawdziwego – nowotworu. Oba te guzy mają taki sam wygląd makroskopowy, budowę drobnowidową i zdolność do niszczenia podłoża, w którym się rozwija. [przypisy: allegro soczewki, olx maltańczyk, zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro soczewki olx maltańczyk zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni