Nowatorski prototypowy wariant białka prionowego, który kojarzy się z ekspozycją Kuru

Kuru jest wyniszczającą epidemiczną chorobą prionową, która dotknęła wysoce ograniczony obszar geograficzny wyżyn Papui-Nowej Gwinei; w szczytowym okresie w największym stopniu dotykały one dorosłych kobiet i dzieci obu płci. Jego częstotliwość systematycznie spadała od czasu zaprzestania jej przekazywania, endokanibalizmu. Metody
Przeprowadziliśmy badania genetyczne i wybrane badania kliniczne i genealogiczne ponad 3000 osób z populacji Wschodniej Highland, w tym 709, którzy uczestniczyli w kanibalistycznych ucztach pogrzebowych, z których 152 zmarło z kuru.
Wyniki
Osobami, które były narażone na kuru i przeżyły epidemię w Papui Nowej Gwinei są głównie heterozygoty przy znanym współczynniku oporności w kodonie 129 genu białka prionowego (PRNP). Obecnie informujemy o nowatorskim wariancie PRNP – G127V – występującym wyłącznie u osób żyjących w regionie, w którym kuru było przeważające i które było obecne u połowy innych wrażliwych kobiet z regionu o najwyższej ekspozycji, które były homozygotyczne pod względem metioniny w PRNP kodon 129. Chociaż ten allel jest powszechny w obszarze o największej częstości występowania kuru, nie stwierdza się go u pacjentów z kuru oraz w nieeksponowanych grupach populacji na całym świecie. Analiza genealogiczna ujawnia znacznie mniejszą częstość kuru w rodowodach, które niosą allele ochronne, niż w rodzinach kontrolnych dobranych pod względem geograficznym.
Wnioski
Polimorfizm 127V jest nabytym czynnikiem oporności na priony wybranym podczas epidemii kuru, a nie patogenną mutacją, która mogła wywołać epidemię kuru. Warianty kodonów 127 i 129 PRNP demonstrują genetyczną odpowiedź populacji na epidemię choroby prionowej i stanowią silny epizod niedawnej selekcji u ludzi.
Wprowadzenie
Choroby Prion są śmiertelnymi, przenośnymi chorobami neurodegeneracyjnymi, które obejmują chorobę Creutzfeldta-Jakoba u ludzi i gąbczastą encefalopatię bydła u zwierząt. Kuru jest chorobą prionową, która miała dramatyczny wpływ na grupę lingwistyczną Fore w Prowincji Eastern Highlands w Papui Nowej Gwinei1 i która dostarcza nam największych doświadczeń z epidemią chorób prionowych u ludzi. Przyjęło ono nowe znaczenie ze względu na wystąpienie wariantowej choroby Creutzfeldta-Jakoba, która wiąże się z epizootyczną gąbczastą encefalopatią bydlęcą, na którą narażono dużą populację poprzez dietę w Wielkiej Brytanii i innych krajach2. Społeczeństwo Przedszkolne dla grup pokrewieństwa, aby konsumować zmarłych krewnych na ucztach pogrzebowych, praktykę, która doprowadziła do przenoszenia prionów z człowieka na człowieka; męscy członkowie grupy Fore, którzy byli starsi od 6 do 8 roku życia, uczestniczyli w tych świętach w ogóle niewiele, a co za tym idzie, w największym stopniu kuru dotykało kobiety i dzieci. Kuru wiąże się z wydłużonymi okresami inkubacji, które mogą przekroczyć pięć dekad.3
Kuru był ograniczony do grup językowych Przed i ich bezpośrednich sąsiadów, z którymi zawierali związki małżeńskie. Jak zapisano w historii mówionej, pierwsze przypadki pojawiły się na początku 20 wieku, a następnie liczba przypadków wzrosła w częstości występowania. Najwyższą roczną śmiertelność przekraczającą 2% odnotowano w niektórych wioskach na pierwszym planie
[więcej w: znieczulenie u dentysty a karmienie piersią, tran norweski dla dzieci, mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania tran norweski dla dzieci znieczulenie u dentysty a karmienie piersią