Nie „Medycyna uspołeczniona” – izraelska wizja reformy służby zdrowia ad

Izraelczycy mogą kupować prywatne ubezpieczenia, aby wzmocnić publicznie wspieraną ochronę. Po czwarte, zebrane składki są dystrybuowane na poziomie krajowym, zgodnie z kryteriami potrzeby i wydajności, dla posiadaczy funduszy – albo planów konkurencyjnych, albo nie spełniających wymogów administracji państwowej – które działają jako agenci zakupów dla swojego członkostwa lub okręgu wyborczego. Izrael wdrożył mechanizm kapitalizacji skorygowany o ryzyko w oparciu o wiek, dzięki któremu łączone fundusze na podstawowy pakiet opieki zdrowotnej, czyli 80% budżetu publicznego, są przydzielane do czterech konkurencyjnych planów chorobowych lub funduszy, które organizują, zarządzają i zamawiają opiekę za swoje członkostwo. Te kasy chorych działają podobnie jak plany w programie Medicare Advantage lub Federal Employees Health Benefits Program w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ reforma Izraela jest niekompletna przynajmniej w jednym względzie, jego system ma również niekwestionowanych posiadaczy funduszy, które są odpowiedzialne za pozostałe 20% budżetu publicznego. Państwo nadzoruje prawo do opieki profilaktycznej, opieki nad zdrowiem psychicznym i długoterminowej opieki wspieranej przez państwo. National Insurance Institute (odpowiednik US Social Security Administration) nadzoruje świadczenia macierzyńskie. Izraelscy decydenci wciąż stoją przed wyzwaniem integracji wszystkich uprawnień w ramach instytucjonalnego funduszu chorobowego.
Po piąte, plany uczestnictwa muszą utrzymywać otwartą rejestrację w ustalonych okresach. Według NHIL, plany izraelskie muszą akceptować wszystkich kandydatów, którzy chcą dołączyć lub zmienić swój obecny plan. Podobnie, uczestniczący dostawcy muszą zaakceptować wszystkich pacjentów, zgodnie z postanowieniami planu.
Wreszcie, opieka zdrowotna jest świadczona przez organizacje dostawców, które mogą być publiczne, w całości prywatne lub pozarządowe, ale nie dla zysku. Plan lub odpowiednie umowy administracji państwowej z dostawcami za pośrednictwem dowolnego z kilku rodzajów uzgodnień. Największy izraelski plan – ogólna służba zdrowia – jest także największym dostawcą usług opiekuńczych z własnymi klinikami i szpitalami. W pewnym sensie fundusz ten działa jak Kaiser Permanente. Drugi co do wielkości fundusz – Maccabi Health Services – zawiera kontrakty na prawie wszystkie usługi świadczone przez prywatne kliniki i szpitale, których nie jest właścicielem.
Wdrożenie tych zasad prowadzi do powstania zintegrowanego, sprawiedliwego, wydajnego i zrównoważonego systemu. Podobnie jak wiele innych rozwiniętych krajów, Izrael nauczył się, że równie ważne jak rozszerzenie zasięgu, sama ekspansja nie zajmie się najpilniejszymi wyzwaniami związanymi ze zdrowiem, kosztami i zadowoleniem pacjentów. W Stanach Zjednoczonych wyzwania te dotyczą obecnie rozdrobnionych zasad kwalifikowalności, finansowania i świadczenia opieki. Izrael ze swojej strony wdrożył NHIL, gdy 96% Izraelczyków było już dobrowolnymi członkami funduszy chorobowych, które zapewniały dobre pokrycie, a wskaźniki wydajności w tym kraju były już lepsze niż w wielu innych krajach (patrz wykres). Chodziło o sprawiedliwość, wydajność, odpowiedzialność wobec klientów i zrównoważony rozwój izraelskiego systemu opieki zdrowotnej, który w latach osiemdziesiątych był poważnie zagrożony finansowo.
Kluczowym celem reformy izraelskiej w ramach NHIL było przełamanie przymusowej siły Generalnej Federacji Pracy (lub Histadrut Klalit) na rynku opieki zdrowotnej
[hasła pokrewne: rak prostaty przerzuty do kości rokowania, mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania, bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania rak prostaty przerzuty do kości rokowania